Stavební fyzika

Provádíme výpočty a posouzení staveb a stavebních konstrukcí dle
ČSN 730540 z hlediska požadavků na:
  • součinitel prostupu tepla
  • nejnižší povrchovou vnitřní teplotu
  • lineární činitel prostupu tepla
  • tepelnou stabilitu místnosti v letním období
  • tepelnou stabilitu místnosti v zimním období
  • pokles dotykové teploty podlah
  • průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
  • kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce

 

Součinitel prostupu tepla

Provádíme výpočet součinitele prostupu tepla plošných stavebních konstrukcí včetně vlivu nehomogenních vrstev (šikmé střechy) a bodových mostů (vliv hmoždinek u zateplených fasád).

 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota

Problematika rozložení povrchových teplot je důležitá z pohledu kondenzace vodních par na povrchu konstrukce, ale i uvnitř v konstrukčních detailů. Nesplnění požadavků minimální vnitřní teploty je příčinou povrchové kondenzace a následného vzniku plísní. Provádíme výpočet minimální vnitřní povrchové teploty (teplotního faktoru vnitřního povrchu) a posouzení rizika povrchové kondenzace.

 

Lineární činitel prostupu tepla

Pomůžeme Vám správně navrhnout problematické detaily jako jsou balkony, atiky, atd.  Eliminace tepelných mostů při vypracování projektové dokumentace ušetří nemalé finanční prostředky na vytápění budovy. Splnění nízkých hodnot lineárního činitele je důležité především pro nízkoenergetické a pasivní domy, u kterých se s rostoucím tepelně-izolačním standardem obvodového pláště začíná vliv tepelných vazeb uplatňovat mnohem výrazněji než u běžných typů budov.

 

Tepelná stabilita místnosti v letním období

Správný návrh okenních stínících překážek, (slunolami, žaluzie) Vám pomůže zabránit přehřívání místností v letním období. K přehřívání nejčastěji dochází u místností pod střechou s orientací oken na jih nebo západ.   


Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Kozák

e-mail:     info@penb-kozak.cz
tel.:         777 209 493
Kontaktní adresa:
Zálesí 283,
Světice 251 01
GPS 49°58'2.395"N, 14°39'32.101"E
Najít na mapě
Copyright © 2012 Jakub Kozák
Realizace: EKdesign.cz

GDPR

Geodézie Říčany